Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o súkromí


Portál benefeed.sk sa zaväzuje chrániť Vaše súkromie a vyvíjať technológie, ktoré Vám poskytnú najlepšie a bezpečné zážitky online. Toto prehlásenie o súkromí sa týka webového portálu benefeed.sk a riadi zber dát a ich použitie. Použitím webového portálu benefeed.sk súhlasíte s postupmi spracovávania dát popísanými v tomto prehlásení.

Zber Vašich osobných údajov

benefeed.sk zbiera osobné údaje ako je emailová adresa, meno, domáca či pracovná adresa alebo telefónne číslo. benefeed.sk taktiež zbiera anonymné demografické informácie, ktoré Vám nie sú jedinečné ako je PSČ. Majte prosím na pamäti, že ak priamo uvediete Vaše osobné či citlivé informácie v diskusných skupinách benefeed.sk, potom môžu byť zozbierané a použité inými. Poznámka: benefeed.cz nečíta žiadnu Vašu súkromnú online komunikáciu.


Použitie Vašich osobných údajov

benefeed.sk zbiera a používa Vaše osobné údaje k prevádzke webových stránok benefeed.sk a k vykonávaniu služieb, ktoré ste požadovali. benefeed.sk taktiež používa údaje spojené s Vašou osobou, aby ste boli informovaní o iných produktoch a službách dostupných na portáli benefeed.sk a u jeho spoločníkov. benefeed.sk Vás taktiež môže kontaktovať pomocou prieskumov, ktoré zisťujú Váš názor na súčasné služby, alebo možné nové služby, ktoré budú ponú.

benefeed.sk nepredáva, nepožičiava ani neprenajíma zoznam svojich zákazníkov ďalším stranám. benefeed.sk Vás môže čas na čas kontaktovať v mene externých obchodných partnerov o určitých ponukách, ktoré by Vás mohli zaujímať. V takých prípadoch nebudú Vaše jedinečné osobné údaje (email, meno, adresa, telefónne číslo) poskytnuté ďalším stranám. Naviac môže portál benefeed.sk zdieľať dáta s dôvernými partnermi, ktorí nám pomôžu vykonať štatistické analýzy, zaslať Vám email alebo klasickú poštu, poskytnúť zákaznícku podporu alebo zariadiť dodávky. Všetkým takým ďalším stranám je zakázané použiť Vaše osobné údaje okrem tých, ktoré potrebujú na vykonanie týchto služieb pre benefeed.sk, a vyžaduje sa, aby zachovali dôvernosť Vašich informáciistatistické analýzy, zaslat Vám email nebo klasickou poštu, poskytnout zákaznickou podporu nebo zařídit dodávky. Všem takovým dalším stranám je zakázáno použít Vaše osobní údaje kromě těch, které potřebují k provedení těchto služeb pro benefeed.cz, a vyžaduje se, aby zachovaly důvěrnost Vašich informací.

benefeed.sk nepoužíva alebo nezverejňuje citlivé osobné údaje ako je rasa, náboženstvo alebo politická príslušnosť bez Vášho výslovného súhlasu.

benefeed.sk sleduje webové stránky, ktoré naši zákazníci navštívia na portáli benefeed.sk, aby sme rozpoznali, aké služby portálu benefeed.sk sú najobľúbenejšie . Tieto dáta sú použité k doručeniu prispôsobeného obsahu a reklamy na portáli benefeed.sk používateľom, ktorých správanie ukazuje, že majú záujem o určitú oblasť.

Webová stránka benefeed.sk zverejní Vaše osobné údaje bez oznámenia, len keď to bude vyžadovať zákon alebo dobrá viera v to, že takéto správanie je nevyhnutné pre: (a) dodržiavanie nariadenia zákona, alebo podrobenie sa súdnemu procesu o portáli benefeed.sk; (b) chránenie a ochranu práv či vlastníctvo portálu benefeed.sk; a (c) jednanie pri kritických situáciách k ochrane osobnej bezpečnosti užívateľov portálu benefeed.sk alebo verejnosti.

Použitie cookie

Webové stránky benefeed.sk používajú "cookie", aby Vám pomohli personalizovať Váš online zážitok. Cookie je textový súbor, ktorý umiestni webový server na Váš pevný disk. Cookie nemôže byť použitý k behu programov či doručenie vírusov do Vášho počítača. Cookie sú Vám jednoznačne priradené a môžu byť prečítané webovým serverom v doméne, ktorá Vám cookie vydala.

Jeden z hlavných dôvodov pre použitie cookie je poskytnúť vhodnú možnosť k úspore Vášho času. Účel cookie je povedať webovému serveru, že ste sa vrátili na určitú stránku. Napríklad keď si personalizujete stránky benefeed.sk, alebo sa zaregistrujete na portáli benefeed.sk, alebo jeho službách, cookie pomôžu portálu benefeed.ak vyvolať Vaše určité informácie pri následných návštevách. To zjednodušuje zaznamenávanie Vašich osobných údajov ako je adresa platcu, adresa pre dodávky a tak ďalej. Pri návrate na rovnaké webové stránky benefeed.sk môžu byť vyvolané informácie, ktoré ste predtým zadali, aby ste mohli jednoducho využívať možnosti portálu benefeed.sk, ktoré ste si prispôsobili.

Máte možnosť prijať alebo odmietnuť cookie. Väčšina webových prehliadačov cookie automaticky prijímajú, ale Vy môžete obvykle zmeniť nastavenie prehliadača, aby cookie odmietol, pokiaľ si to prajete. Ak zvolíte odmietnutie cookie, nezažijete všetky interaktívne možnosti služieb portálu benefeed.sk alebo stránok, ktoré navštívite.

Bezpečnosť Vašich osobných údajov

Portál benefeed.sk chráni Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, používaním alebo zverejnením. Prenos osobných údajov (ako je číslo kreditnej karty) na iné webové stránky je chránený pomocou šifrovania ako je protokol Secure Socket Layer (SSL).

Zmeny tohto prehlásenia

Portál benefeed.sk občas aktualizuje prehlásenie o súkromí, aby odrážal reakcie užívateľov a zákazníkov. Portál benefeed.sk Vás vyzýva, aby ste pravidelne sledovali toto prehlásenie, aby ste tak zostali informovaný o spôsobe ochrany Vašich informácii na portáli benefeed.sk.

Kontaktné informácie

Portál benefeed.sk uvíta Vaše pripomienky k tomuto prehláseniu o súkromí. Pokiaľ si myslíte, že portál benefeed.ak nesplnil toto prehlásenie, kontaktujte nás. Použijeme rozumné úsilie, aby sme problém rýchlo určili a napravili.